Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Konferencje upowszechniajace projekt

LudzieEKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję upowszechniającą produkty finalne Naszego Projektu innowacyjnego.

Ostatnie już konferencje odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

  • 29 października 2013 r. w Warszawie,
    Hotel "BOSS", ul. Żwanowiecka 20,
    godz.9.00-16.00
  • 11 października 2013 r. w Krakowie,
    Hotel City SM Business & SPA, ul. Gajowa 16,
    godz.9.00-16.00

Odbyły się już trzy konferencje w Zakopanem (21 maja 2013 r.), Juracie(28 maja 2013 r.) i w Kołobrzegu (24 września 2013 r.)

W trakcie Konferencji zaprezentowany zostanie nasz innowacyjny

Program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii"
ze wskazaniami metodycznymi do realizacji programu oraz obudową dydaktyczną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z tego przedmiotu

oraz odpowiemy na pytanie

Dlaczego warto realizować w szkole innowacyjny program nauczania przedmiotu
"Odnawialne Źródła Energii"?

Niewątpliwie potrzeba edukacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii jest ogromna, ponieważ Polska wstępując do UE przyjęła zobowiązanie, dzięki któremu energetyka w naszym kraju będzie przyjazna środowisku naturalnemu. Służy temu tzw. Program "Trzech dwudziestek", które UE przyjęła w marcu 2007 r. na szczycie w Brukseli. Dlatego należy przygotować system oświaty w Polsce na to wyzwanie.

Ponadto zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie coraz większe. Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii to ogromna szansa dla uczniów na zdobycie kwalifikacji, które będą poszukiwane na rynku pracy.

Program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii" został opracowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki, zasadami konstruowania programów nauczania dla zawodów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Program tego przedmiotu może być wdrożony do praktyki szkolnej po dopuszczeniu go przez dyrektora szkoły do użytku w danej szkole oraz wpisaniu do szkolnego zestawu programów nauczania i realizowany, jako przedmiot dodatkowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania, organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Program został opracowany we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie i uzyskał jego pozytywną rekomendację. Program ten może być wdrażany we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, jednak w pierwszej kolejności powinien być on wdrażany w szkołach o profilu rolniczym.

Uczestnicy konferencji otrzymają wydrukowane materiały: Program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii", Wskazania metodyczne dotyczące realizacji programu przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii" oraz Materiał wspierający realizację programu "Odnawialne Źródła Energii" będący kompendium wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem programu w szkole.

Formularz zgłoszenia prosimy przysłać do Biura Projektu:

EKSPERT-SITR Spółka z o.o.
ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin
tel./fax. 94 342 25 81, 94 342 39 13

Zgłoszenie można przysłać także pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-sitr.pl
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 września na konferencję w Krakowie oraz 21 października na konfenerencję w Warszawie.

O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie do Państwa przesłane drogą mailową.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator zapewnia bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały konferencyjne, natomiast koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Konferencje rozpoczynają się o godz. 9.00, dlatego zapewniamy nocleg oraz kolację dla osób, które przyjadą w przeddzień konferencji. Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00. Kolacja będzie podawana w godzinach 18.00-21.00.

Szczegółowych informacji na temat planowanych konferencji udzielają:
Jolanta Zienkiewicz oraz Teresa Janik, tel. 94 342 39 13, 94 342 25 81

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013