Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Partner projektu

Partner

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie jest niepaństwową uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już blisko 600 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich.

Misją Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Uczelnia poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

  • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
  • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

tel.: 22 646-20-60
tel/fax: 22 856-70-50


Wyświetl większą mapę
Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013