Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Lider projektu

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie jako firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku. Powstała w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Prezes Zarządu - mgr Danuta Jasiakiewicz

Główne obszary działalności firmy to:

  • działalność szkoleniowo - doradcza w zakresie integracji z Unią Europejską,
  • działalność doradczo - konsultingowa,
  • realizacja prac na rzecz administracji samorządowej,
  • realizacja prac na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
  • realizacja prac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zaleconych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • opracowywanie publikacji,
  • projektowanie oczyszczalni ścieków, biogazowni i farm wiatrowych,
  • wycena nieruchomości i urządzeń.

Wykonywanie celów i zadań statutowych naszej firmy możliwe jest dzięki wypracowaniu doskonałych kontaktów i współpracy merytorycznej, oraz organizacyjno-technicznej z ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, placówkami oświaty na terenie kraju. W realizacji naszych prac udział biorą eksperci i rzeczoznawcy ze środowisk naukowych i praktycy, którzy swoje predyspozycje fachowe potwierdzili uprawnieniami państwowymi i rekomendacjami elitarnych środowisk stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.

EKSPERT-SITR posiada partnerskie kontakty z jednostkami administracji państwowej różnych szczebli, a także rozległą praktykę we współpracy z organami administracji samorządowej wszystkich szczebli. Dodatkowo, mamy wiele sukcesów w wykonywaniu zleceń i zadań komercyjnych na rzecz podmiotów działajacych w sektorze rolnictwa i innych dziedzin gospodarki.

Nasza firma wykonała około 3000 profesjonalnych analiz z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, ekspertyz ekonomicznych i prawnych, operatów ochrony powietrza, oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyz dotyczących zagospodarowania odpadów.

EKSPERT-SITR Spółka z o.o.

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego

ul. Jana z Kolna 38 (budynek B)

75-204 Koszalin

woj. zachodniopomorskie


Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00


tel./fax. 94 342-25-81
94 342-39-13
94 341-12-92
94 341-12-95
e-mail: sekretariat @ ekspert-sitr.pl
NIP: 669-050-09-81
KRS: 0000036954
REGON: 330039759

Informacji o projekcie udziela p. Teresa Janik.


Wyświetl większą mapę
Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013