Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Mapa obiektów OZE

Legenda:

Odznacz wszystkie
Biogazownia
Elektrownia biomasowa
Elektrownia wodna
Farmy wiatrowe
Fotowoltaika
Geotermia
Kolektory słoneczne

Obiekty:

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013