Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Poszukiwani nauczyciele do testowania "Praktycznego programu nauczania z zakresu OZE"

Poszukujemy NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW tzw. Grup Energetycznych, składających się z 15-stu uczniów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, w trakcie których będzie testowany "Praktyczny program nauczania z zakresu OZE" opracowany w ramach projektu.

Zajęcia będą prowadzone w 20-stu szkołach, które zgłosiły innowację do Kuratorium Oświaty. Lista szkół biorących udział w projekcie jest zamieszczona na stronie projektu.

W ramach testowania programu, do szkół zostaną przekazane następujące materiały:

  • Praktyczny program nauczania z zakresu OZE
  • Podręcznik dla ucznia pt. "Odnawialne źródła energii-nasza przyszłość"
  • Wskazówki metodyczne do stosowania programu dla nauczycieli
  • Zestaw informacji o miejscu stosowania OZE ? prezentacja multimedialna
  • Model solarny, model z ogniwem fotowoltaicznym, model siłowni wiatrowej
  • Tablice edukacyjne i tablice do schematów praktycznych

Nauczyciele powinni posiadać odbyte przynamniej jedno szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii. Życiorys zawodowy, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia lub studiów podyplomowych z zakresu OZE należy przysłać do biura projektu do dnia 10 czerwca 2011 r.

Pobierz wzór CV

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013