Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Poszukiwani fachowcy/naukowcy do prowadzenia doradztwa w trakcie testowania "Praktycznego programu nauczania z zakresu OZE"

Poszukujemy FACHOWCÓW/NAUKOWCÓW do prowadzenia doradztwa w zakresie OZE w tzw. Grup Energetycznych, składających się z 15-stu uczniów w trakcie testowania "Praktyczny program nauczania z zakresu OZE" opracowany w ramach projektu.

Zajęcia będą prowadzone w 20-stu szkołach, które zgłosiły innowację do Kuratorium Oświaty. Lista szkół biorących udział w projekcie jest zamieszczona na stronie projektu.

Fachowcy/naukowcy powinni posiadać szeroką wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ich zadaniem będzie wsparcie merytoryczne Grup Energetycznych w wypracowaniu praktycznego programu z zakresu OZE wraz z metodyką prowadzenia zajęć oraz modelami praktycznymi. Doradztwo będzie prowadzone w siedzibach szkół w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Życiorys zawodowy należy przysłać do biura projektu do dnia 30 czerwca 2010 r.

Pobierz wzór CV

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013