Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Zapytanie o cenę noclegi i wyżywienie (17-09-2012 r.)

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą do hoteli zlokalizowanych w Koszalinie lub okolicy o podanie oferty cenowej na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów i opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą odbywali praktyki w gospodarstwach OZE organizowanych w ramach projektu pt. "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych", nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-023/10.

Praktyki odbędą się w dniach:

  1. 17-18 października 2012 r. - 40 osoby (37-stu uczniów + 3 opiekunów), przyjazd uczniów w dniu 16 października wieczorem.

Proszę o podanie całkowitej ceny wartości zamówienia za całodzienne wyżywienie (poczynając od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w ostatnim dniu pobytu) oraz 2 noclegi.

Termin składania ofert upływa w dniu 02 października 2012 r.

Kryterium wyboru oferty będzie stanowić cena.

Zapytanie o cenę noclegi i wyżywienie (06-07-2012 r.)

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą do hoteli zlokalizowanych w Bydgoszczy lub okolicy o podanie oferty cenowej na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów i opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą odbywali praktyki w gospodarstwach OZE

więcej

Zapytanie o cenę noclegi i wyżywienie (29-06-2012 r.)

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą do hoteli zlokalizowanych w Cieszynie lub okolicy o podanie oferty cenowej na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów i opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą odbywali praktyki w gospodarstwach OZE

więcej

Zapytanie o cenę noclegi i wyżywienie (11-06-2012 r.)

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą do hoteli zlokalizowanych w Koszalinie lub okolicy o podanie oferty cenowej na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów i opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą odbywali praktyki w gospodarstwach OZE

więcej

Zapytanie o cenę noclegi i wyżywienie (06-06-2012 r.)

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą do hoteli zlokalizowanych w Wieliczce lub okolicy o podanie oferty cenowej na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów i opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą odbywali praktyki w gospodarstwach OZE

więcej

Zapytanie o cenę noclegi i wyżywienie (05-06-2012 r.)

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą do hoteli zlokalizowanych w Licheniu Starym lub okolicy o podanie oferty cenowej na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów i opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą odbywali praktyki w gospodarstwach OZE

więcej

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013