Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Zapytanie o cenę na zapewnienie noclegów i wyżywienia w trakcie ogólnopolskich konferencji w Juracie oraz Zakopanem

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą do hoteli o podanie oferty cenowej na zorganizowanie dwóch konferencji w Juracie oraz dwóch konferencji w Zakopanem, w tym zapewnienie noclegów i wyżywienia dla 124-osobowej grupy - dyrektorów szkół zaproszonych ramach projektu pt. "Praktyczny program z zakresu OZE ? innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych", nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-023/10. Konferencje odbędą się w dniach:

  • 17 maja 2013 r. w Juracie,
  • 28 maja 2013 r. w Juracie,
  • 21 maja 2013 r. w Zakopanem,
  • 18 czerwca 2013 r. w Zakopanem.

Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym konferencję. Należy zapewnić 1 nocleg, kolację oraz w dniu konferencji śniadanie, obiad i dwie przerwy kawowe.

Proszę o podanie całkowitej ceny wartości zamówienia jednej konferencji.

Powyższe usługi składa się z zgodnie z kodem CPV:
KOD CPV 55120000-7 ? usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2013 r.

Kryterium wyboru oferty będzie stanowić cena.Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013