Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie konferencji w Warszawie

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na zorganizowanie konferencji upowszechniającej produkty projektu pt. "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych".

Konferencja dla 100 uczestników oraz 2 organizatorów i 2 wykładowców (w sumie 104 osób) odbędzie się w dniu 29 października 2013 r.

Ponieważ uczestnicy przyjadą z całej Polski, prosimy o zapewnienie noclegu w pokojach dwuosobowych  i kolacji w dniu 28 października. 

Na konferencję należy zapewnić salę konferencyjną z  wyposażeniem (rzutnik multimedialny), śniadanie, obiad  oraz przerwę kawową.

Należy zapewnić:

Powyższe usługi składa się z zgodnie z kodem CPV:
KOD CPV 55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji.

Ofertę należy przysłać do dnia 23 września 2013 r. Kryterium oceny ofert będzie stanowić cena - 100%.Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013