Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Konferencje upowszechniające projekt

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zorganizowali cykl konferencji upowszechniających produkty finalne projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych."

W okresie od maja do października 2013 r. odbyło się 5 spotkań w miejscach i terminach: 21 maja 2013 r. w Zakopanem (WDW Zakopane-Kościelisko, ul. Stanisława Nędzy Kubińca 101), 28 maja 2013 r. w Juracie (WDW Jurata, ul. Wojska Polskiego), 24 września 2013 r. w Kołobrzegu (Hotel New Skanpol, ul. Dworcowa 10), 11 października 2013 r. w Krakowie, Hotel City SM Business & SPA, ul. Gajowa 16, 29 października 2013 r. w Warszawie, Hotel "BOSS", ul. Żwanowiecka 20.

W konferencjach wzięło udział 387 dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów, przedstawicieli wydziałów edukacji przy urzędach marszałkowskich, metodyków zainteresowanych problematyką OZE w szkolnictwie ponadgimnazjalnych oraz wprowadzeniem nowych przedmiotów do szkół.

Na konferencjach Kierownik Prjoektu Teresa Janik przedstawiła działania wykonane w projekcie i zaprezentowała produkty finalne projektu. Następnie odbył się panel prezentacji dotyczących problematyki OZE, który wygłosił technolog firmy EKSPERT-SITR Sp. z o.o. mgr inż. Wojciech Krużewski oraz prof. dr hab Krzysztof Wierzbicki z WSIiZ w Warszawie.

Każdy z uczestników konferencji otrzymał pakiet materiałów konferencyjnych zawierających: Materiał wspierający realizację programu "Odnawialne Źródła Energii" dla uczniów i nauczycieli, Program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii", Wskazania metodyczne dotyczące realizacji programu przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii" dla nauczycieli (wszystkie publikacje w wersji drukowanej) notes oraz długopis - wszystko w zgrabnej teczce.

mgr inż. Wojciech Krużewski Konferencja w Zakopanem Konferencja w Juracie Teresa Janik prezentuje produkty projektu mgr inż. Wojciech Krużewski mgr inż. Wojciech Krużewski Konferencja w Kołobrzegu prof. dr. hab. Krzysztof Wierzbicki Konferencja w Krakowie

Innowacje

Lista szkół, które zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Edukcji i Sportu z dnia 09.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki" złożyły wnioski do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce w sprawie wprowadzenia innowacji w ramach projektu "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." - do dnia 31 marca 2011 r.

więcej

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013